Presentació

AMER HIGIENE ALIMENTÀRIA, S.L.U., és una empresa dedicada a la neteja i desinfecció professional de la indústria alimentària, està formada per un gran grup de professionals, l’objectiu dels quals, és donar una solució als problemes d’higiene presents a la indústria agroalimentària.

La nostra empresa, vol contribuir a la optimització dels recursos, mitjançant la integració dels serveis, de manera que, un únic proveïdor, redueix el cost que suposa pel client, buscar i col.laborar amb diferents proveïdors per cada servei relacionat amb la neteja i desinfecció.

AMER HIGIENE ALIMENTÀRIA, S.L.U., amb constant creixement, porta a terme una avaluació i millora dels serveis que dóna, adaptant-se als canvis i necessitats de cada client, amb professionalitat i especialització.

L’empresa no solsament disposa de personal qualificat i amb experiencia dins la neteja i desinfecció a la indústria alimentària, sinó que també, elabora plans de neteja i desinfecció, porta a terme controls de neteja i microbiològics, elabora informes i certificats, així com assessorament en la implantació de les diferentes normes de qualitat existents.

VÍDEO PROMOCIONALplayvideo